Generelle vilkår og betingelser

INNHOLD:

A. GENERELT
B. LISENS
C. REGISTRERING/KASINOKONTO
D. UGYLDIGE TRANSAKSJONER/BEDRAGERI/HVITVASKING
E. INNSKUDD/BETALINGSMETODER
F. UTBETALING
G. LOVLIGHET
H. SPILLBEGRENSNINGER
I. ANSVAR/SKADELØSNING/DATABESKYTTELSE
J. INTELLEKTUELL EIENDOM
K. KAMPANJER OG MARKEDSFØRING
L. KLAUSULENE HOLDES ADSKILT

A. GENERELT

1. Media 21 B.V. (heretter referert til som “M21″) tilbyr kasino og live-kasino for bruk av “ekte” penger. Spillere (heretter referert til som et nøytralt begrep og gjelder for begge kjønn) som ønsker å bruke et M21-produkt, inngår en kontrakt med Media 21 B.V. når de åpner en konto og godtar disse generelle vilkårene, de relevante produktreglene (kasino, live-kasino), personvernerklæringen samt gjeldende vilkår for kampanjer, spesielle tilbud og bonuser, som endres fra tid til annen. Derfor, hver gang en spiller anvender et spill eller deltar i et spill, godtar han gyldigheten og anvendeligheten av disse vilkårene, de relevante produktreglene, personvernerklæringen og gjeldende bonusvilkår.

2. Vær oppmerksom på at de relevante reglene, disse generelle vilkårene og andre gjeldende vilkår og betingelser, kan endres fra tid til annen etter eget skjønn av M21.

3. Ved innsats og/eller deltakelse i et spill bekrefter spilleren at han har fylt 18 år eller er av lovlig alder som han må ha nådd i henhold til lovene som gjelder for pengespill der han bor. M21 forbeholder seg retten til å bekrefte enhver spillers alder og ekskludere spillere fra sine tjenester, hvis det er tvil om oppnåelse av minimumsalderen som kreves. Enhver spiller som bruker tjenestene våre, som er identifisert som mindreårig, skal miste alle gevinstene sine og kontoen sin hos Media 21 B.V. (heretter kalt “M21-konto”) og kontoen vil sperres umiddelbart.
4. Det er forbudt for ansatte og deres nærmeste familier å delta i M21 pengespill, tilbud, kampanjer, spesialtilbud eller bonuser.

5. Ved å godta disse generelle vilkårene, bekrefter spilleren at hans interesse for pengespill og spill er av personlig karakter og at han bruker M21-nettstedet rent for personlig underholdning. Enhver kommersiell og profesjonell interesse oppheves.

6. M21 garanterer ikke konstant tilgjengelighet og funksjonalitet for alle eller noen av produktene som tilbys. M21 kan ikke holdes ansvarlig og vil bli holdt uskadelig av spilleren for eventuelle skader, tap, kostnader, tap av fortjeneste eller annen ulempe en spiller kan pådra seg i forbindelse med frakobling eller mangel på tilgjengelige produkter av M21, uansett grunn..

7. Alle angitte datoer og klokkeslett er basert på Greenwich Mean Time (GMT) med mindre annet er angitt.

8. Disse generelle vilkårene legges ut på internett på engelsk. I tilfelle det kan legges til andre språkversjoner senere, skal den engelske versjonen ha forrang over alle andre språk. Det samme prinsippet gjelder for de relevante produktreglene, personvernerklæringen og gjeldende bonusvilkår.

9. Det juridiske forholdet mellom spilleren og M21 skal være underlagt lovene på Curacao. Alle tvister i forbindelse med eller som oppstår fra et pengespill skal utelukkende avgjøres av den kompetente domstolen som har lokal jurisdiksjon på Curacao.

Klager relatert til dette emnet kan sendes [email protected]

B. LISENS

1. ClubRiches.com drives av Media 21 BV, et selskap etablert under lovene i Curacao, selskap nr. 157422, med sitt registrerte kontor på Fransche Bloemweg 4, Curacao. Denne tjenesten opererer under lisens nr. 8048/JAZ2021-132 utstedt til Antillephone, autorisert og regulert av regjeringen i Curacao. Digital 21 Limited er et selskap etablert i henhold til lovene på Kypros, med registrert adresse på Voukourestiou 25, Neptune House, 1. etasje, leilighet/kontor 11, Zakaki, 3045, Limassol, Kypros og tilby betalingstjenester som betalingsagent.

C. REGISTRERING/KASINOKONTO

1. Hver spiller som ønsker å ha tilgang til tjenester og produkter som tilbys av M21 må åpne en konto hos Media 21 B.V. (“M21-konto”). Spilleren kan bruke beløpet som er satt inn på M21-kontoen for å spille kasino- og live-kasinospill.

2. Bare fysiske personer kan åpne en konto hos M21. Vi godtar ikke juridiske personer som innehaver av M21-kontoer.

3. Ved registrering og senere kan M21 i henhold til gjeldende lover og forskrifter be om at spilleren sender inn visse dokumenter som identitetsbevis for en sikkerhetskontroll. M21 forbeholder seg retten til å beholde eventuelle midler og/eller gevinster til de forespurte dokumentene er sendt inn. Spilleren vil bli bedt om å sende inn ett eller flere av følgende dokumenter, for eksempel: en kopi av en gyldig ID utstedt av myndighet i en anerkjent stat/land, f.eks. pass, personlig identitetskort eller førerkort. Ved bekreftelse av spillerens identitet vil vi også be spilleren om en husregning (f.eks. for vann, elektrisitet) eller en leiekontrakt; en kopi av kontoutskrifter (f.eks. en Skrill-konto) og annen dokumentasjon som bekrefter spillerens identitet.

4. Når spilleren åpner sin M21-konto, kan midler settes inn og krediteres denne kontoen. Så lenge det er en positiv saldo på spillerens M21-konto, kan han trekke fra alle innsatser på kasinoet og/eller live-kasinoet. Gevinster fra kasinoet og live-kasinoet krediteres direkte til M21-kontoen. Alle gevinster som krediteres på M21-kontoen kan umiddelbart brukes til å plassere ytterligere spill. Imidlertid forbeholder M21 seg retten til å nekte ethvert spill, eller deltakelse i et spill eller begrense innsatsen, uten å oppgi en grunn.

5. Eventuelle innskudd og utbetalinger som spilleren pådrar seg kan bare gjøres på eller fra hans egen M21-konto. Ethvert innskudd eller utbetaling av midler skal styres av disse generelle vilkårene, de spesifikke reglene som gjelder for det respektive produktet og eventuelle tilleggsvilkår som kan gjelde for kampanjer, spesialtilbud og bonuser.

6. Når du åpner en M21-konto, vil spilleren velge sin foretrukne valuta. Den valgte valutaen for den første åpningen av M21-kontoen kan bare endres av gode grunner og med godkjennelse fra vår kundeserviceledelse. Hvis spillere setter inn penger i andre valutaer enn valutaen til spillerkontoen, blir innskuddene konvertert til valutaen på kontoen til gjeldende valutakurs (interbankkurs).

7. Ved åpning av M21-kontoen og når som helst deretter, kan spilleren referere til de forskjellige ansvarlige spillfunksjonene som tilbys av M21. Grenser for innskudd og innsatser kan settes med jevne mellomrom. For å søke om en bestemt eller ubestemt selvutestengelse, kreves det at spilleren kontakter kundeservice. For ytterligere informasjon og assistanse oppfordres spillerne til å besøke det ansvarlige spillområdets side hos M21 og/eller kontakte kundeservice.

8. All personlig informasjon fra spilleren gitt til M21 må være korrekt og fullstendig. Spilleren forplikter seg til å varsle M21 uten forsinkelse i tilfelle informasjon gitt til M21 blir feil eller ufullstendig. M21 forbeholder seg retten til å kansellere alle spill så vel som gevinster, blokkere spillkontoer, ekskludere spilleren fra å delta i andre spill, beholde betalinger til spilleren og rapportere spilleren til de ansvarlige myndighetene hvis informasjon gitt til M21 av spilleren viser seg å være feil eller ufullstendig. Spilleren er ansvarlig for eventuelle skader og kostnader som skyldes falsk eller villedende informasjon. Hvis det er gitt falsk eller villedende informasjon bevisst, skal alle transaksjoner på M21-kontoen erklæres ugyldige.

9. M21 opererer ut fra antagelsen om at hver person som logger seg på systemet med den riktige kombinasjonen av brukernavn og passord faktisk er den lovlige kontoinnehaveren. Det er ikke tillatt å foreta transaksjoner for andres regning, på M21-kontoer til tredjeparter, ved å danne syndikater for spillere eller i konspirasjon med tredjeparter som bruker frontmann. M21 forbeholder seg retten til å lukke M21-kontoer, kansellere transaksjoner og beholde betalingen av midler hvis spilleren har gjort kontoen tilgjengelig for tredjeparter, foretar transaksjoner på vegne av tredjeparter, i samarbeid med tredjeparter, i grupper/syndikater av spillere ved å bruke frontmann, eller ved bruk av tillatte programvareverktøy, eller i strid med andre bestemmelser i de generelle vilkårene eller gjeldende regler. M21 forbeholder seg retten til å stenge enhver spillers M21-konto når som helst uten å oppgi noen grunn.

10. Hver spiller kan bare åpne én konto. Bruk av identiske e-postadresser i forskjellige M21-kontoer er forbudt. Spilleren skal bruke en e-postadresse som bare han har tilgang til. Skulle en spiller åpne en annen M21-konto i eget navn eller i andres navn eller i forbindelse med en eller flere personer etter at M21-kontoen av en eller annen grunn ble stengt/begrenset, forbeholder M21 seg retten til ikke bare å lukke disse kontoene, men også, når som helst, å kansellere transaksjoner (innsatser, innskudd), for å ekskludere spilleren fra å delta i ytterligere spill og kalle inn eventuelle gratispenger som er kreditert. M21 forbeholder seg videre retten til å kansellere eventuelle transaksjoner, ekskludere en spiller fra deltakelse i et spill og/eller blokkere spillerens M21-konto hvis det er en berettiget mistanke om at en hendelse eller et spill ble manipulert/rigget, oppnåelse av maksimal gevinst/innsats, bruke frontmenn, opptre som frontmann for en tredjepart eller opptre på tredjeparts vegne, eller bruk av tillatte programvareverktøy.

11. I tillegg, i tråd med M21-vilkår for forebygging av hvitvasking av penger og gjeldende juridiske forpliktelser, tillater ikke M21 innsetting av midler som stammer fra kriminell virksomhet, innsetting av penger ved å bruke et kredittkort som en spiller ikke er autorisert til å bruke, å motta penger fra slikt kort på annen måte bevisst, samarbeide med en tredjepart for å gjøre det, eller bruke en tredjeparts M21-konto for kriminell aktivitet eller ulovlige formål.

12. M21 varsler alle aktører om at selskapet ikke kan gi råd om skattemessige eller juridiske spørsmål. Derfor kan M21 ikke holdes ansvarlig av spillerne for tap, skade, tap av fortjeneste, gebyrer, kostnader og enhver annen ulempe som en spiller måtte pådra seg i forbindelse med sin bruk av tjenestene og produktene som tilbys av M21, med mindre annet er angitt, disse generelle vilkårene og gjeldende regler for spesifikke tjenester og produkter som endres fra tid til annen.

13. For inaktive kontoer, dvs. spillerkontoer som ikke har registrert noen inn- og/eller utlogging i en periode som overstiger 12 påfølgende måneder, forbeholder M21 seg retten til å kreve et inaktivt kontogebyr på 5 EUR per måned.

14. For alle andre valutaer som kan være i bruk fra tid til annen er administrasjonsgebyret ekvivalent med ovennevnte EUR-beløp i henhold til gjeldende valutakurs (interbankkurs). Administrasjonsgebyret belastes spillerens M21-konto. Det første gebyret for inaktive kontoer blir trukket fra den første dagen etter 12 måneders inaktivitet. Alle følgende gebyrer for inaktive kontoer blir trukket fra månedlig, dvs. den første dagen i hver påfølgende måned til kontosaldoen når null. Hvis saldoen på M21-kontoen ved fradrag av disse gebyrene faller i null, har M21 rett til å lukke denne kontoen.

15. Alle registrerte spillere vil bli varslet minst 30 dager før det påløper gebyrer om at gebyret for inaktiv konto skal belastes deres kontoer. Innehavere av inaktive kontoer kan øyeblikkelig aktivere kontoene sine igjen ved å logge inn/logge ut eller ta ut midlene innen 30 dagers tidsvindu uten å måtte pådra seg noen avgifter. Spillere som reaktiverer kontoen sin, har krav på refusjon av gebyret for inaktive kontoer for de siste 3 månedene.

16. M21 forbeholder seg retten til å øke det inaktive kontogebyret når som helst og etter eget skjønn ved å gi spillerne minst 2 ukers varsel om de reviderte gebyrene. M21 har også rett til å lukke kontoer som er uønsket av andre årsaker. Hvis spilleren derimot ønsker å lukke sin M21-konto, er en forespørsel via e-post til vår serviceavdeling tilstrekkelig.

17. Eventuelle klager eller spørsmål vedrørende håndtering av spillersaker på dette nettstedet skal sendes til vår kundeservice.

18. Hvis det ikke er noen reaksjon på en klage innen rimelig tid eller saken er uavklart, kan en klage sendes til den lisensierende tilsynsorganisasjonen på [email protected]

D. UGYLDIGE TRANSAKSJONER/BEDRAGERI/HVITVASKING

M21 forbeholder seg retten til å blokkere eller lukke enhver M21-konto når som helst og å kansellere eller erklære ugyldige transaksjoner etter eget skjønn hvis følgende forhold oppstår:

1. M21 oppdager transaksjoner med uregelmessigheter som kan påvirke behandlingen av betalingstransaksjoner negativt og/eller som gir mistanke om brudd på de generelle vilkårene (f.eks. Navnet og adressen til spilleren ikke stemmer overens med navn og adresse tilknyttet kredittkortet eller annen betalingsmåte som spilleren bruker).

2. M21 mener at spilleren har brutt andre regler som finnes i disse generelle vilkårene, spillereglene og spesifikke regler som er gjeldende fra tid til annen. Enhver avgjørelse fra M21 angående ugyldighet av transaksjoner og blokkering eller avslutning av M21-kontoer skal være bindende for spilleren. Enhver slik avgjørelse er etter M21s eget skjønn, krever ingen begrunnelse overfor spilleren og kan ikke bestrides av spilleren. Under omstendighetene nevnt ovenfor, skal M21 også ha rett til å holde tilbake og/eller beholde alle beløp som ellers ville blitt betalt eller skal betales til spilleren.

3. M21 anser at spilleren brukte produktene og tjenestene som tilbys på dette nettstedet på en upassende måte eller bevisst har lurt eller tatt urettferdig fordel av M21 eller noen av dets andre spillere.

4. M21 anser at spilleren brukte produktene og tjenestene som tilbys på dette nettstedet på en uredelig måte og/eller for ulovlige og/eller ulovlige eller upassende formål.

M21 tar enhver form for uredelig aktivitet gjort av spillere veldig alvorlig. Enhver uredelig aktivitet, som bestemt etter M21s eget skjønn, er strengt forbudt. Svindelaktivitet kan omfatte, men er ikke begrenset til, stjålne kredittkort, overføring av midler til andre spillerkontoer (chipdumping), forfalskning, kollusjon, bruk av utillatte programvareverktøy, levering av falske registreringsdata eller annen forespurt informasjon osv. I tillegg til alle andre rettsmidler gitt i henhold til disse generelle vilkårene eller de gjeldende spillereglene, forbeholder M21 seg retten til å følge krav om straffeforfølgelse og/eller sivile skader knyttet til uredelig virksomhet. Spillere som er involvert i enhver form for mistenkt uredelig aktivitet og enhver mistenkelig transaksjon vil bli rapportert til relevante myndigheter.

5. 5. M21 er bedt om å gjøre dette av politiet, enhver reguleringsmyndighet eller domstol og/eller M21 mener at noen av hendelsene nevnt i b) og c) kan ha skjedd eller sannsynligvis vil inntreffe.

6. M21 er forpliktet til å sikre at gjeldende regelverk mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er strengt overholdt. Denne forpliktelsen innebærer at sofistikerte verktøy er satt på plass for kontinuerlig å overvåke og minimere operasjonell risiko. Det er strengt forbudt å sette inn midler som er oppnådd ulovlig eller på feil måte. Enhver kundeaktivitet på nettstedet vil bli overvåket og vurdert for denne virkningen. Mistenkelig aktivitet rapporteres umiddelbart til ansvarlige myndigheter. Ved å godta disse vilkårene godtar spilleren at han bare kan sette inn penger på M21-kontoen for å spille og bruke tjenestene som tilbys. På samme måte kan spilleren bare ta ut gevinster og ikke pengene som er satt inn på M21-kontoen. Spillere som setter inn og tar ut uten spillaktiviteter, vil ha sine midler blokkert til undersøkelser er avsluttet og påløpe et behandlingsgebyr på opptil 10%.

E. INNSKUDD/BETALINGSMETODER

1. På vår betalingsside er det liste over alle innskuddsmetodene som er tilgjengelige på M21-kontoen.

Vi vil påpeke at alle innskudd og utbetalinger kan bli pålagt et administrasjonsgebyr på opptil 10% for å dekke eventuelle transaksjonskostnader. Dersom det er et gebyr, vil det bli fremhevet for spilleren før han bekrefter en transaksjon.

Spilleren vil ikke bli refundert for eventuelle forskjeller mellom beløpet som krediteres og beløpet som debiteres fra kredittkortet som følge av valutakursendringer og bankkostnader fra banken som utsteder kredittkortet.

2. For betalinger til spillerens M21-konto gjelder minimum 5 EUR. Minimumsinnskuddsgrenser i alle andre valutaer som brukes fra tid til annen er oppført i betalingsdelen på dette nettstedet.

3. M21 er ikke en finansinstitusjon og gir ikke renter på innskudd.

4. M21 forbeholder seg ubegrenset rett til å anvende visse begrensninger på betalingsmetodene i utvalgte land og/eller for visse spillere.

5. Noen betalingsoperasjoner administreres via Digital 21 Limited, Voukourestiou 25, Neptune House, 1st floor, Flat/Office 11, Zakaki, 3045, Limassol, Kypros. Betalinger som behandles av Digital 21 Limited er underlagt loven i Republikken Kypros.

F. UTBETALING

1. Spilleren kan når som helst be om utbetaling av gevinstene fra sin egen konto.

2. M21 forbeholder seg den ubegrensede retten til å anvende visse begrensninger på betalingsmetodene i utpekte land og/eller på visse spillere etter eget skjønn. Som hovedregel skal alle midler som er betalt til M21-kontoen, utbetales på samme måte. M21 har den eksklusive og ubegrensede retten til å bestemme at uttak kun kan gjøres ved bankoverføring for å validere spillerens identitet. Hvis innskuddet gjøres av anonyme betalingsbeviser, og verdien av et innskudd ikke blir spilt gjennom i sin helhet før det blir bedt om uttak, eller det er bevis på en rekke innsatser som gir garanterte spilleresultater uansett utfallet, eller hvor alt veddemål/omsetning er satt på lav risiko, forbeholder M21 seg retten til å be om kvittering som viser bevis på kjøp av betalingsalternativ før eventuelle uttak behandles.

3. M21 forbeholder seg retten til å kreve et behandlingsgebyr på innskudd som ikke, eller bare delvis, ble brukt på spill, dersom spilleren ønsker å ta ut midlene. Slike behandlingsgebyrer kan utgjøre opptil 10% av beløpet som er satt inn.

4. Midler eller saldo på en M21-konto til en spiller kan ikke overføres til M21-kontoen til en annen spiller.

5. Hvis spilleren pådrar seg ekstra kostnader i løpet av betalingstransaksjonen, f.eks. på grunn av overføring til kredittkort eller høyere transaksjonskostnader ved utenlandske bankoverføringer, har M21 rett til å belaste disse tilleggskostnadene til sin M21-konto. På samme måte må kostnader som oppstår ved returnerte transaksjoner som brukeren er ansvarlig for (f.eks. på grunn av feil oppgitt kontonummer, utilstrekkelig kreditt på kontoen) refunderes av innehaveren av kontoen.

6. For uttak fra spillerens M21-konto gjelder minimum EUR 20 og maksimum EUR 3000. Minimums- og maksimumsutbetalingsgrenser i alle andre valutaer som er i bruk fra tid til annen, er oppført på betalingsdelen på denne siden.

G. LOVLIGHET

1. Online gambling og tipping kan være ulovlig i henhold til lovene i ditt hjemland. I slike tilfeller kan spilleren ikke bruke tjenestene til M21. M21 påtar seg intet ansvar i denne forbindelse og refunderer ikke spilleren for eventuelle ulemper han/hun pådrar som følge av brudd på eventuelle lovbestemmelser som kan være gjeldende. Spilleren skal sørge for at han opptrer i samsvar med lovbestemmelsene som gjelder for ham, og holde seg oppdatert om eventuelle endringer.

2. Som et resultat av lov om håndhevelse av ulovlig pengespill på nettet fra 2006, opprettholder M21 ikke forretningsforbindelser med spillere som a) er permanent bosatt i USA, og/eller b) har en amerikansk bankkonto eller bruker en amerikansk basert betalingsmetode.

3. I samsvar med forskriftsbetingelsene som er pålagt av Master Gaming License 8048/JAZ2021-132, vil Media 21 B.V. ikke opprettholde forretningsforbindelser på Curacao eller med innbyggere på Curacao.

4. M21 forbyr registreringer fra spillere fra følgende land: Belgia, Curacao, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Nederland, Portugal, Polen, Spania, USA og Storbritannia.

5. I tillegg forbeholder M21 seg retten, fra tid til annen, til ikke å godta spillerregistreringer fra land som er svartelistet av FATF eller andre institusjoner som er dedikert til å forhindre hvitvasking av penger og bruk av finanssystemet for terrorfinansiering.

6. Pengespill på nett kan være ulovlig i jurisdiksjonen du befinner deg i; i så fall har du ikke autorisasjon til å bruke betalingskortet ditt for å fullføre en transaksjon.

7. Det er kortholderens ansvar å kjenne lovene om pengespill på nett i kortholderens land. Det anbefales at kortholderen beholder en kopi av transaksjonsoppføringer og forhandlerens retningslinjer og regler.

H. SPILLBEGRENSNINGER

1. Alle NetEnt kasinospill kan ikke spilles fra følgende territorier (“NetEnt Excluded Territories”): Afghanistan, Albania, Algerie, Angola, Australia, Bahamas, Botswana, Belgia, Bulgaria, Colombia, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland , Ecuador, Etiopia, Frankrike, Ghana, Guyana, Hong Kong, Italia, Iran, Irak, Israel, Kuwait, Latvia, Litauen, Mexico, Namibia, Nicaragua, Nord-Korea, Pakistan, Panama, Filippinene, Portugal, Romania, Singapore, Spania , Sverige, Sveits, Sudan, Syria, Taiwan, Trinidad og Tobago, Tunisia, Uganda, Storbritannia, USA, Jemen og Zimbabwe.

2. I tillegg til NetEnt ekskluderte territorier kan Planet of the Apes ikke spilles i følgende områder: Aserbajdsjan, Kina, India, Malaysia, Qatar, Russland, Thailand, Tyrkia og Ukraina.

3. I tillegg til NetEnt ekskluderte territorier kan det ikke spilles Vikings Video Slot i følgende områder: Aserbajdsjan, Kambodsja, Canada, Kina, Frankrike, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua Ny-Guinea, Qatar, Russland, Sør-Korea, Thailand, Tyrkia, Ukraina, USA.

4. I tillegg til NetEnt ekskluderte territorier kan Narcos Video Slot ikke spilles i følgende områder: Indonesia og Sør-Korea.

5. I tillegg til NetEnt ekskluderte territorier, kan ikke Street Fighter Video Slot spilles i følgende områder: Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Aruba, Barbados, Bahamas, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Brasil, De britiske jomfruøyene , Canada, Caymanøyene, Kina, Chile, Clipperton Island, Columbia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica, Den dominikanske republikk, El Salvador, Grønland, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japan, Martinique, Mexico, Montserrat, Navassa Island, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saba, Saint Barthelemy, Saint Eustatius, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Maarten, Saint Martin, Saint Pierre og Miquelon, Saint Vincent og Grenadinene, Sør-Korea, Surinam, Turks- og Caicosøyene, USA, Uruguay, De amerikanske jomfruøyene og Venezuela.

6. I tillegg til NetEnt ekskluderte territorier, kan ikke Fashion TV Video Slot spilles i følgende områder: Cuba, Jordan, Tyrkia og Saudi-Arabia.

7. Universal Monsters (Dracula, Creature from the Black Lagoon, Phantoms Curse og The Invisible Man) kan bare spilles i følgende områder: Andorra, Østerrike, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Bosnia-Hercegovina, Kypros, Finland, Georgia, Tyskland , Hellas, Ungarn, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Polen, Russland, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tyrkia og Ukraina.

I. ANSVAR/SKADELØSNING/DATABESKYTTELSE

1. M21 og/eller dets stedfortredere skal bare være ansvarlig for skader utover produktansvarslovens grenser hvis bevisst forsett eller grov uaktsomhet kan bevises i henhold til de relevante lovbestemmelsene. Ethvert ansvar for mindre uaktsomhet, refusjon av påfølgende skader og økonomiske tap, tapt fortjeneste, tapte data, tapte interesser og skade fra krav fra tredjeparter mot brukeren skal utelukkes. Ansvaret til M21 og dets stedfortredere er begrenset i den utstrekning det er mulig ved lov. M21 påtar seg ikke noe ansvar for alle omstendigheter som er utenfor dens kontroll (force majeure, etc.).

2. M21 er ikke ansvarlig for noe spillerinnhold. Spilleren innrømmer at alt innhold som spilleren bidrar med er i samsvar med gjeldende lov. M21 forbeholder seg retten til å slette innhold som bryter gjeldende lov og/eller disse generelle vilkårene og betingelsene. M21 forbeholder seg retten til å overlate bevis til rettshåndhevelsesbyråer etter rettskjennelser eller summeringer fra myndigheter, og når det er en juridisk forpliktelse til å gjøre det.

3. M21 påtar seg intet ansvar for inngangs-, overførings- og/eller evalueringsfeil. M21 har rett til å rette opp eventuelle åpenbare feil og rette feil i evalueringen av resultatene og erklære de berørte spillene ugyldige. M21 påtar seg intet ansvar for at nettstedet eller spillene forblir helt eller delvis funksjonelle og uten avbrudd, for potensielle programmeringsfeil og/eller for korrigering av feil.

4. Videre kan M21 ikke påta seg noe ansvar for virus som kan skade nettstedet og de tilkoblede serverne eller andre skadelige komponenter som kan skade maskinvare og/eller brukerprogramvare. På samme måte godtar M21 ikke noe ansvar for funksjonalitet eller dysfunksjoner i nettlesere. Med mindre spilleren bruker Internet Explorer versjon 11 eller nyere, Firefox versjon 52 høyere, Chrome versjon 56 eller høyere eller safari versjon 11 eller høyere, kan vi ikke garantere riktig overføring eller riktig funksjonalitet på M21-nettstedet.

5. I tilfelle brudd på disse generelle vilkårene eller andre bestemmelser som gjelder for bruk av spill- eller spillproduktene på M21-nettstedet, er spilleren forpliktet til å holde M21 skadesløs og holde M21 uansvarlig fra alle resulterende krav fra tredjeparter og alle krav om refusjon av tap, kostnader, skader eller andre ulemper som følger av dette. Spesielt skal spilleren holde M21, dets aksjonærer, dets ansatte, offiserer, direktører, lisenshavere, distributører, tilknyttede selskaper, datterselskaper, reklame, salgsfremmende virksomheter eller andre byråer, mediepartnere, konsulenter og agenter uskadelige og skal holde det hele fullt fri fra alle kostnader, utgifter, forpliktelser og skader som kan oppstå som følge av en av følgende aktiviteter:

a. oppføring, bruk eller gjenbruk av M21 spill- eller pengespillprodukter;
b. bruk av materiale relatert til M21 spill- eller pengespillprodukter;
c. oppføring, bruk eller gjenbruk av servere som brukes av M21;
d. deltakelse i ethvert spill eller spill levert av M21;
e. aksept av enhver utbetaling/premie fra enhver tjeneste/produkt av M21; eller
f. brudd på enhver garanti gitt av spilleren i henhold til disse generelle vilkårene eller gjeldende regler.

6. M21 er forpliktet til å beskytte spillernes personopplysninger. Personopplysninger betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar person. For ytterligere informasjon om hvordan M21 behandler personopplysninger samt spilleres rettigheter på opplysningene sine, henvises spillerne til M21s personvernerklæring.

7. Til tross for M21s forpliktelse til å beskytte spillernes personopplysninger, skal M21 under ingen omstendigheter være ansvarlig for skader forårsaket av feil, forsinket, manipulert/rigget eller misbruk av dataoverføring via internett. M21 vil iverksette alle nødvendige tiltak for å beskytte brukeropplysningene som er lagret av M21, men M21 er ikke ansvarlig hvis tredjeparter får kontroll over eller behandler informasjon om brukerdata til tross for alle forhåndsregler som er tatt. Det er avtalt mellom kontraktpartnerne at det ikke kan gjøres gjeldende erstatningskrav mot M21 i slike tilfeller.

8. Aksept av våre retningslinjer for personvern gir oss fullmakt til å gjennomføre sikkerhetsgjennomganger som kan omfatte bestilling av kredittrapporter eller bekreftelse av informasjonen som spilleren gir mot tredjepartsdatabaser.

9. Overføring av data for online spill krever bruk av koder (brukernavn og passord) valgt av spilleren selv. Brukernavn og passord valgt av spilleren skal være robuste nok og holdes hemmelig. Spilleren skal til enhver tid være ansvarlig for å opprettholde og beskytte opplysningene for sin M21-konto, brukernavnet og ethvert passord. Spillere bør ikke gi tredjeparter tilgang til å bruke sin M21-konto. M21 er ikke ansvarlig for misbruk av spillkontoen ved bruk av spillerens brukernavn og passord fra tredjeparter. Videre er M21 ikke ansvarlig og holdes uforpliktet for tap som en spiller pådrar seg på grunn av bruk av spillkontoen fra en tredjepart, og slike tap skal ikke refunderes av M21. Vi sier eksplisitt at brukernavnet og passordet må holdes hemmelig og konfidensielt av spilleren, ettersom alle transaksjoner via kontoen som brukernavnet og passordet er angitt for, vil være spillerens.

J. INTELLEKTUELL EIENDOM

Spilleren erkjenner at programvaren, spillsystemet og alt materiale som visuelt eller hørbart presenteres for spilleren av M21, utelukkende tilhører M21 eller dets lisensgivere, og at spilleren ikke har noen rettigheter eller krav på noe slikt intellektuell eiendom.

K. KAMPANJER OG MARKEDSFØRING

1. Med forbehold om spillerens kontoinnstillinger kan hans personlige data brukes av M21 til markedsføringsaktiviteter på tvers av de forskjellige kanalene, inkludert e-post, telefonsamtale samt elektronisk/direktemeldinger. Bruken av spillerens personlige data for markedsføringsaktiviteter kan når som helst avbrytes eller begrenses til visse kommunikasjonskanaler. Spillere kan enten justere de respektive kontoinnstillingene eller kontakte vår serviceavdeling via e-post til [email protected]. På grunn av den tekniske arbeidsflyten som er involvert, kan det ta opptil fem virkedager før de trer i kraft. For mer informasjon om hvordan M21 behandler data for markedsføringsformål, se personvernerklæringen.

2. Alle bonuser og kampanjetilbud er underlagt vilkårene og betingelsene som er gjort tilgjengelige når du kommuniserer bonustilbudet. I prinsippet refererer alle bonuser og tilbud bare til den enkelte mottaker av kampanjekommunikasjonen, og kan bare brukes én gang i løpet av en fastsatt tidsramme. Bonuser og tilbud, for eksempel bilag, må ikke selges mellom spillere og/eller tredjeparter. Kampanjetilbud kan ikke innløses i kontanter, men er fortsatt underlagt de spesifikke bonusvilkårene. M21 forbeholder seg den ubegrensede retten til å kreve tilbake bonuser og kampanjetilbud hvis spilleren oppnådde tilbudet med svindel eller på uredelige måter.

3. Hvis grupper av spillere som opptrer i samarbeid eller som et syndikat eller individuelle spillere som registrerer seg flere ganger, oppretter fiktive kontoer eller bruker frontmenn som prøver å rigge bonustilbud, forbeholder M21 seg retten til å tilkalle eventuelle bonusutbetalinger, kansellere eventuelle gevinster gjort med disse bonustilbudene, nekte å betale ut eventuelle forespurte beløp og lukke kontoer. Ikke-rekreasjonsspillere og syndikater av spillere får ingen bonuser. M21 forbeholder seg retten til å avslutte eller endre et bonustilbud når som helst.